piątek, 30 października 2020

DIAGNOZA WSTĘPNA

 

    W październiku 2020 została przeprowadzona diagnoza wstępna w grupie VII. Badaniem objęto następujące obszary:


1. Rozwój fizyczny.

2. Rozwój emocjonalny.

3. Rozwój społeczny.

4. Rozwój poznawczy.


Na podstawie diagnozy zostały opracowane główne kierunki pracy w grupie VII (6-latki).


Główne kierunki pracy w grupie VII:


- doskonalenie umiejętności grafomotorycznych oraz manualnych;

- ćwiczenie oraz rozwijanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów;

- zwracanie szczególnej uwagi na wypowiedzi ustne dzieci, zachęcanie do budowania zdań złożonych; bogacenie słownika oraz rozwijanie mowy pod względem artykulacyjnym;

-utrwalanie orientacji przestrzennej oraz orientacji w schemacie własnego ciała (różnicowanie prawej i lewej strony ciała);

środa, 14 października 2020

 JESIENNY BAL

 

Zapraszamy wszystkie dzieci na Jesienny Bal, który odbędzie się w naszej grupie 22 października (czwartek). Zachęcamy dzieci do przygotowania wraz z rodzicami kolorowych jesiennych przebrań, lub ubrania się w jesiennych kolorach :)
niedziela, 4 października 2020

DZIEŃ CHŁOPCA

 W środę 30 września Panowie obchodzili swoje święto. Z tej okazji dziewczynki zaprojektowały i własnoręcznie stworzyły krawaty niespodzianki, które później chłopcy z DUMĄ nosili  :)